Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Produkt Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916) sme našli 50+x, pokiaľ to nie je to čo hľadáte, skúste frázu Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916) upraviť a produkt hľadať znova.

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Heller, 310 stran, česky Publikace se uceleně věnuje metodologickým základům zátěžové funkční diagnostiky ve sportu a praktickému uplatnění aerobních a anaerobních zátěžových testů u sportovců různého zaměření. Hlavní část monografie prezentuje původní data ze zátěžového testování českých sportovců a sportovkyň vysoké výkonnosti řady sportovních disciplín. Na základě kritické analýzy je diskutován výběr fyziologických ukazatelů a volba diagnostických postupů relevantních pro jednotlivé sporty a sportovní disciplíny. Výsledky komplexních programů aerobní a anaerobní zátěžové diagnostiky cílené dle sportovního zaměření mohou zajišťovat tak kvalitní zpětnovazebnou informaci o účinnosti předchozí tréninkové přípravy v oblastech různých funkčních a metabolických kapacit, které jsou relevantní specifickému sportovnímu výkonu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916) , Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Novotný, 129 stran, česky Předložený učební text poskytuje komplexní přehled nejčastěji využívaných testů s cílem objektivního posouzení trénovanosti (výkonnosti) testované osoby a také zjištění reakce organismu (fyziologické i patologické) na zátěž. Učební text je svým komplexním pojetím užitečný pro studenty tělovýchovných fakult, samotné sportovce, trenéry a také specialisty ve všech sportovních disciplínách. (alza.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4) , Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Nováková, Blanka Hošková a Simona Majorová, 114 stran, česky Přehled základních masážních technik a druhů sportovní masáže je v první části knihy doplněn bohatým ilustračním materiálem ve formě názorných fotografií. Druhá část učebního textu pak přináší popis hlavních regeneračních prostředků a možnosti jejich využití ve sportu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035) , Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)

Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732)
Detail

Elektronická kniha - autor Simona Majorová, Pavlína Nováková a Blanka Hošková, 130 stran, česky Učebnice Masáž a regenerace ve sportu je určena nejen pro studenty sportovních škol a další zájemce z oblasti sportu, ale je vhodnou a názornou pomůckou i pro širší veřejnost. Zahrnuje komplexní přístup k masáži a regeneraci, poukazuje na jednotlivé druhy sportovních masáží, zohledňuje kontraindikace při jejich provádění a nezapomíná ani na kompenzaci zatížení maséra. Masážní techniky jsou doprovázeny fotografiemi a nákresy. (alza.sk)

Podobné produkty ako Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732) , Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4)

Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)

Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)
Detail

E-kniha - autor Radim Jebavý, Vladimír Hojka, Aleš Kaplan, 216 stran Bohatý zásobník více než 300 cviků vás provede perfektní přípravou na jakoukoli sportovní aktivitu! (alza.sk)

Podobné produkty ako Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1) , Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Slepička a Irena Slepičková, 182 stran, česky Tato monografie se zaměřuje na nejzávažnější formy rizikového chování ve sportu – doping, agresi a podvádění užívané k dosažení úspěchu za každou cenu. Zkoumá souvislosti mezi rizikovým chováním a nadměrným důrazem kladeným na úspěch v soutěži. Poukazuje také na možnosti přenosu rizikových vzorců chování ze sportu do běžného života mladých sportovců. Publikace je podnětná zejména pro rodiče, trenéry a učitele, kteří se podílejí na vývoji osobnosti adolescentů v průběhu jejich sportovní kariéry. Předkládané informace by měly pomoci vyhnout se situacím, ve kterých se rizika pro adekvátní vývoj sportujících dětí a mládeže často objevují. (alza.sk)

Podobné produkty ako Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488) , Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1)

Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)

Flow ve sportu (978-80-271-1392-7)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Blažej, 112 stran, česky Kniha pojednává o stále poměrně novém a obtížně uchopitelném fenoménu flow na poli sportu. To se zdá důležité hned z několika důvodů. Kromě toho, že se dá při zažívání vrcholného prožitku předpokládat vyšší výkonnost napříč všemi sportovními odvětvími, má tento stav významný podíl i na spokojenosti se životem jako takovým. Publikace vznikla na Fakultě sportovních studií, Masarykova univerzita. Na základě výsledků velkého množství studií přibližuje publikace tuto problematiku tak podrobně, jak to jen jde. Místy pohlíží na jednotlivé studie i kriticky, přičemž se autoři snaží nastínit i svůj pohled na věc. Neopírá se pouze o výzkumy z psychologického prostředí, ale také z prostředí (neuro)fyziologie a biochemie. Přidanou hodnotou pro laického čtenáře jsou i rozhovory s profesionálními sportovci, na nichž lze jednotlivé výzkumy... (alza.sk)

Podobné produkty ako Flow ve sportu (978-80-271-1392-7) , Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488)

Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)

Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Rektořík, 180 stran, česky Projektový management jako jeden z důležitých nástrojů řízení se stále více uplatňuje i v managementu sportu. Důležitou součástí je zpracování projektových záměrů jako nezbytných podkladů k získání finančních prostředků od územních samosprávných celků, centrálních institucí státní správy i z evropských strukturálních fondů. Tato kniha přináší teoretický přehled i praktické nástroje projektového managementu ve sportovně orientovaných záměrech. Pro názornost je doplněna také o případové studie. (alza.sk)

Podobné produkty ako Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3) , Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3)

Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)

Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)
Detail

E-kniha - autor Daniela Stackeová, 136 stran Publikace je určena trenérům i výkonnostním a kondičním sportovcům, dále všem vyznavačům aktivního životního stylu, fitness, wellness a samozřejmě také studentům tělesné výchovy, fyzioterapie a všech příbuzných oborů. Relaxační techniky představují ve sportovní psychologii jednu z možností cílené autoregulace, tedy způsob, jak psychologickou cestou zefektivnit a urychlit regenerační procesy po tréninku, stejně tak jako vyladit aktuální psychický stav před výkonem, v tréninku i v soutěži.V knize najdete vysvětlení základních termínů, jako je stres, relaxace, regenerace a aktuální psychický stav, přináší také informaci o regulačních a autoregulačních technikách ve sportu a popis jednotlivých relaxačních technik: autogenního tréninku, progresivní svalové relaxace, dechových cvičení, uvolňovacích a protahovacích cvičení s relaxačním cílem a dalších, včetně praktických návodů na jednotlivá cvičení a jejich vhodné... (alza.sk)

Podobné produkty ako Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4) , Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4)

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)

Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavel Tilinger, 116 stran, česky Učební text je určen pro studenty studijního programu tělesná výchova a sport na FTVS UK. Obsahuje kompletní informace a pokyny ke všem typům odborných praxí v tělovýchově a pedagogických praxí ve školách, které studenti v průběhu studia musí absolvovat. Text doplňují názorné příklady záznamů z praxí a předtištěné formuláře pro jednotlivé druhy praxí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960) , Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)

Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)

Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Martina Bernaciková, 262 stran, česky Předložený učební text zdůrazňuje význam integrace regeneračních prostředků do tréninkového procesu. Učební text odborným obsahem odpovídá stavu současných poznatků a umožní studentům správně aplikovat regenerační prostředky nejen u vrcholových sportovců, ale také na poli sportu rekreačního. Svým komplexním pojetím je text užitečný nejen pro studenty tělovýchovných fakult, ale i pro samotné sportovce, trenéry a specialisty ve všech sportovních disciplínách. Jde již o druhé přepracované vydání. V současné době neexistuje žádný podobný komplexní text v českém jazyce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4) , Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960)

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)

Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)
Detail

Elektronická kniha - autor Libor Flemr, kolektiv a Více autorů, 96 stran, česky Učební text je určen studentům bakalářských a magisterských studijních programů akreditovaných na UK FTVS. Publikace reflektuje důležitost praxí pro budoucí učitele tělesné výchovy, trenéry ve sportu a odborníky na aplikované pohybové aktivity. Jednotlivé kapitoly obsahují podklady pro plnění pedagogických praxí ve školní tělesné výchově, odborných praxí ve sportu a odborných praxí pro osoby se specifickými potřebami a také formální parametry zápočtových požadavků. Autory jsou pedagogičtí pracovníci oddělení praxí z katedry pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu na UK FTVS. Tento nově vydávaný učební text plně nahrazuje publikaci Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově od Pavla Tilingera a kol. z roku 2014. (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616) , Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)

Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)

Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)
Detail

Elektronická kniha - autor Adam Blažej, 147 stran, česky Publikace je určena zejména pro trenéry a rodiče mladých sportovců. Využít ji však může i kdokoliv jiný, kdo se zajímá o problematiku sportovního talentu, či pedagogiky. Zajímavé informace v ní tedy může nalézt také učitel hudební výchovy, který se odhodlal co nejlépe působit na své žáky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3) , Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616)

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)

Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1)
Detail

Elektronická kniha - autor David Špidlen, 172 stran, česky David Špidlen jako příležitostný autor vytvořil několik publikací zaměřených na témata, jimž se ve svém životě aktivně věnuje nebo věnoval. Sám o tom říká: „Jsem autor z donutkání. V určitý okamžik se ve mně nahromadí takové množství poznatků, že není možné je v sobě udržet a zároveň se účinně zbavit myšlenek na dané téma. Když to rezonuje znova a znova a nutkání se vrací, musím sednout a psát.“ Kniha Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně vznikla již v 90. letech 20. století jako příručka pro začínající vrhače po letech autorova intenzivního tréninku. Před novým vydáním prošla zásadní obsahovou úpravou, aby i dnes měla zájemcům o tento sport co nabídnout. (alza.sk)

Podobné produkty ako Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1) , Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Jaroslav Pilný, 176 stran, česky Kniha, která ve svém prvním vydání vyšla pod názvem Prevence úrazů pro sportovce, je jakousi „kuchařku“ pro prvotní diagnostiku a ošetření sportovních poranění horních a dolních končetin, hlavy a páteře. Jednoduše popisuje anatomické předpoklady pro vznik daného poškození, jeho příčiny, příznaky a možnosti léčby, včetně doby nutné k jeho doléčení. Nově je v přepracovaném vydání zařazena i kapitola věnovaná specifikám dětských zlomenin, která, pokud jsou nerespektována, vedou k závažným celoživotním obtížím. Autoři čtenáře seznamují se základními techniky statického tapingu, které mohou pomoci k doléčení již vzniklých poškození, ale zároveň se mohou využít i jako jejich prevence. Dále názorně ukazují konkrétní aplikace kinesiotapingu jako progresivní metody, která se v současné době v oblasti sportovní traumatologie a fyzioterapie používá. Pro zdárný návrat... (alza.sk)

Podobné produkty ako Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5) , Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5)

Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA

Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA
Detail

(bigon.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika zariadenia DIAGNOSTIKA , Pedagogika sportu (9788024640150)

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)

Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)
Detail

Elektronická kniha - autor Aleš Bartoš, Bohumil Bakalář a Pavel Čechák, 240 stran, česky Praktická příručka poskytuje návod, jak poznat, proč má pacient poruchu vědomí. Důraz je kladen na klinické vyšetření, analýzu poruch vědomí a postup obvyklý v každodenní praxi, od symptomu k diagnóze. Text je doplněn přehlednými tabulkami, schématy, obrázky a názornými kazuistikami. Publikace je určena zejména studentům medicíny a lékařům, kteří se setkávají s poruchami vědomí. Velikost knihy je proto přizpůsobena kapse lékařského pláště, aby bylo možno mít příručku s sebou u nemocného s poruchou vědomí. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223) , Funkční anatomie (978-80-247-3240-4)

Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)

Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)
Detail

Elektronická kniha - autor Pavlína Černochová, 192 stran Celobarevná publikace s téměř 340 obrázky se zabývá problematikou do nejmenších podrobností. Diagnostika vychází z klinického vyšetření pacienta, které vždy doplňuje radiologické vyšetření. Kniha podává přehled všech v současnosti dostupných radiologických vyšetřovacích metod, vysvětluje všechny kroky nezbytné pro dosažení ideálního výsledku diagnostického a léčebného postupu, zmiňuje možné komplikace. Publikaci ocení stomatologové na všech pracovištích. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5) , Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6)

Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)

Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Prof. Tomáš Zima, 1146 stran Po úspěšných dvou vydáních monografie Laboratorní diagnostika připravil autorský kolektiv pod vedením profesora Tomáše Zimy vydání třetí, rozšířené a doplněné o nové kapitoly - laboratorní diagnostika v ortopedii, neurochirurgii a transfuzním lékařství. Nově je kniha rozšířena o rozsáhlou kapitolu laboratorní diagnostiky v mikrobiologii, která nebyla řadu let přehledně zpracována. V tomto vydání monografie zahrnuje všechny oblasti laboratorní medicíny a poskytuje tak ucelený pohled na současné možnosti laboratorní diagnostiky. (alza.sk)

Podobné produkty ako Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2) , Přirozený funkční trénink (978-80-247-4438-4)

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)

Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)
Detail

Elektronická kniha - autor Václav Báča, Valér Džupa a Martin Krbec, 76 stran, česky Skripta určená studujícím medicíny jsou věnovaná diagnostice a léčbě nejčastějších osteoporotických zlomenin. Jedná se o písemnou podobu studijních materiálů vytvořených k e-learningovému kurzu Osteoporóza nabízenému studentům všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Skripta by měla pomoci studentům 3. LF UK, kteří se e-learningového kurzu nezúčastní, ale i studentům ostatních lékařských fakult Univerzity Karlovy, ve snadném a rychlém pochopení „ortopedického“ pohledu na problematiku nejčastějších osteoporotických zlomenin. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354) , Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3)

V302 V-checker profi diagnostika VW group

V302 V-checker profi diagnostika VW group
Detail

V302 V-checker profi diagnostika VW group Ruční scanner profi V302 V-checker je plně profesionální diagnostický přístroj určený k diagnostice vozů VW koncernu. Rozhraní v českém jazyce spolu s nepřemrštěnou cenou z něj dělají velmi kompaktního pomocníka k Vašemu vozu. Tento výrobek podporuje všech 78 jednotek vozu, tudíž se jedná o kompletní diagnostiku. Seznam jednotek a jejich označení najdete níže. Samotný přístroj má velký display s tlumeným podsvícením, takže se v něm orientuje skutečně každý uživatel. Přehledné menu, jednoduché zapojení do vozu nebo dlouhá výdrž baterie, to vše z něj dělá bezkonkurenční diagnostiku. V paměti přístroje je nahráno více než 1000 chybových kódů + jejich popisů v ČJ a dalších více než 5000 v AJ. Cílová skupina, pro kterou byl scanner je velmi různorodá. Nejvíce jej však doporučujeme majitelům STK, prodejcům ojetých vozů, domácím kutilům popř. lidem vyrážejícím na zahraniční cesty, kteří chtějí mít jistotu, že vždy dojedou tam, kam mají namířeno. Propojení s vozidlem je pomocí 16pinové zásuvky, kterou naleznete v blízkosti řidiče (nejčastěji pod palubní deskou). Tím, že se přístroj připojuje přímo do automobilu odpadá nepříjemná povinnost mít u sebe počítač s dalšími programy, jako je to u jiných diagnostik. Rozměry: Výška: 17,5 cm Šířka: 8,5 cm Tloušťka: 3 cm Display: Výška: 3,5 cm Šířka: 6,3 cm Diagnostické funkce scanneru (nejpoužívanější): Zobrazení informací o vozidle + diagnostikované jednotce čtení a mazání chybových kódů z paměti závad test akčních členů základní nastavení reset servisních intervalů servisní postupy nastavení kódu opravny Podporované vozy: Každý vůz koncernu VW – tedy Škoda, Audi, Volkswagen, Seat. Jediní podmínka je, že automobil musí podporovat počítačovou diagnostiku, která byla zavedena na pevno zhruba v roce 1992. Každý vůz s novějším rokem výroby až do roku 2010 je tedy s přístrojem kompatibilní. Podpora nejnovější přenosové sběrnice CAN je samozřejmostí. Ke starším vozům je potřeba požití redukce „2x2“ k propojení diagnostiky s vozidlem. U posledních modelů Škoda Favorit a prvních modelů Škoda Felicia je nutné též použít speciální redukci. Seznam podporovaných řídících jednotek (nejpoužívanější): 01. Motor 32. Uzávěrka diferenciálu 02. Automatická převodovka 34. Řízení výšky podvozku 03. ABS, brzdy 35. Centrální zamykání 08. Klimatizace/topení 41. Dieselové čerpadlo 12. Spojka 43. Brzdový asistent 13. Řízení odstupu 44. Posilovač řízení 14. Elektrické tlumiče 46. Komfortní jednotka 15. Airbagy 47. Soundsystem 16. Volant 53. Parkovací brzda 17. Palubní deska 55. Xenony reg. sklonu 18. Přídavné topení 56. Rádio 22. Pohon všech kol 64. Stabilizátory 23. Posilovač brzd 65. Hlídání tlaku pneumatik 24. Regulace prokluzu 68. Stěrače 25. Imobilizér 76. Parkovací asistent Obsah balení: Ruční scanner profi V302 CZ Propojovací kabel do vozidla Návod v českém jazyce Přenosná taštička z odolného materiálu (torriacars.sk)

Podobné produkty ako V302 V-checker profi diagnostika VW group , Definice sportu (978-80-88443-64-3)

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Petra Mandysová, 132 stran Poruchy polykání jsou častým a potenciálně velmi závažným problémem u mnoha onemocnění a stavů. Poznatky z odborné literatury a standardy v mnoha zemích zdůrazňují důležitost role sester, které jsou mnohdy schopné zahájit diagnostiku poruch polykání pomocí screeningu. Detaily knihy: Autor: Petra Mandysová Rok vydání: 2016 ISBN: 978-80-271-0158-0 Počet stran: 132 (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0) , Dějiny sportu (978-80-210-5458-5)

Pedagogika sportu (9788024640150)

Pedagogika sportu (9788024640150)
Detail

Elektronická kniha - autor Petr Jansa, 228 stran, česky Učební text je určen studentům tělesné výchovy a sportu FTVS UK, FSpS MU, FTK UP a pedagogických fakult, též trenérům všech licencí včetně studentů sportovních gymnázií a jiných středních škol, kteří se připravují k přijetí na vyšší odborné nebo vysoké školy. Do první části, byly zařazeny "Základy pedagogiky sportu", kde je vysvětlováno elementární pojmosloví v pedagogice vůbec. Druhá část – "Pedagogika školního sportu" – je věnována edukaci v rámci školní tělesné výchovy a sportu s upozorněním na vzájemné prolínání cvičenců a sportovců ve sportovních střediscích a centrech. Ve třetí části – "Pedagogika soutěžního sportu" – je nejprve charakterizován současný sport a vývoj pedagogiky sportu u nás a ve světě, dále je pojednáno o osobnosti sportovce, motorickém učení a trenérství. Čtvrtá část – "Pedagogika rekreačního sportu" – se zaměřuje na pedagogiku zážitkovou a... (alza.sk)

Podobné produkty ako Pedagogika sportu (9788024640150) , Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2)

Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)

Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617)
Detail

Elektronická kniha - autor Valér Džupa a Jiří Jenšovský, 218 stran, česky Publikace určená studujícím medicíny a mladým lékařům ve specializační přípravě z interních oborů, ortopedie a traumatologie se věnuje diagnostice a léčbě nejčastějších onemocnění skeletu s hlavním akcentem na problematiku osteoporózy. Jedná se o přepracovanou a výrazně doplněnou písemnou podobu studijních textů e-learningového kurzu Osteoporóza, vytvořeného pro studenty všeobecného lékařství 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Autoři jednotlivých kapitol oddělili texty pro mediky (normální písmo) a texty pro atestanty (petit). Takto koncipovaný studijní materiál by měl vhodně provést studenty všeobecného lékařství i mladé lékaře ve specializační přípravě mnohaoborovým pohledem na problematiku onemocnění skeletu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba osteoporózy a dalších onemocnění skeletu (9788024637617) , Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354)

Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4)

Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4)
Detail

Elektronická kniha - autor Michal Miovský, 208 stran ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál. Kniha vychází z výsledků jednoho z největších klinických projektů v Evropě, který se zaměřil na dospělé klienty léčící se v terapeutických komunitách pro závislé. Shrnuje současné znalosti epidemiologie, etiologie a klinického obrazu ADHD. Současně představuje dostupné nástroje pro diagnostiku (poprvé mimo jiné pojednává také o nástroji DIVA 2.0 v českém jazyce), zkušenosti z léčby a zvládání této duální diagnózy v... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie ADHD (978-80-271-0387-4) , Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223)

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3)

Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3)
Detail

E-kniha - autor Jan Bydžovský, 144 stran Kniha ve stručnosti rozebírá diferenciální diagnostiku 21 nejčastějších nespecifických obtíží (bolest hlavy, bolest břicha, zvracení, změna frekvence stolice, krvácení do GIT, vykašlávání krve, bolest dolní části zad, bolest na hrudi, srdeční arytmie, dušnost, kašel, hypotenze, poruchy vědomí, mdloba – kolaps, závrať, horečka, křečové stavy, otok končetiny, žloutenka, zvětšené uzliny, krev v moči). U každého příznaku uvádí vhodné anamnestické otázky, provedená vyšetření a následně nejčastější příčiny, většinou s podrobnější specifikací projevů, kterými se od sebe navzájem odlišují. V závěru textu je pro zajímavost a poučení uvedeno 15 kazuistik diferenciálně diagnostických omylů. Cílovou skupinou jsou všichni zdravotníci (zvl. prvního kontaktu), pracovníci záchranných služeb, praktičtí lékaři a zejména pak začínající mladí lékaři a v neposlední řadě také studenti zdravotnických oborů, především lékařství a oboru... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diferenciální diagnostika nejčastějších symptomů (978-80-738-7352-3) , Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5)

Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1)

Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiřina Bednářová, 224 stran, česky Prověřte dovednosti předškoláků Publikace je určena především učitelkám MŠ a rodičům. Přináší návod, jaké oblasti vývoje u dítěte sledovat, co by dítě ve kterém věku mělo umět. Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, vnímání prostoru a času, základních matematických představ, myšlení a řeči, sociálních dovedností, sebeobsluhy a hry. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika dítěte předškolního věku (978-80-266-0658-1) , Fristom ft-120 t led, 12 - 36v, 4 funkční, (2fft120t)

TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102)

TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102)
Detail

Diagnostika –, Kábel Všetci, ktorí pracujú s autami, iste uvítajú moderný diagnostický nástroj za zaujímavú cenu. Jednoducho pripojíte vozidlo, a na prehlednom displeji urobí diagnostiku. Prípadne zobrazí hlásenie o chybovom kóde, ktorých popis je v českom jazyku. Chybové hlásenie je možné mazať vrátane resetu servisných intervalov. Podporované sú všetky vozidlá koncertu VW (Škoda, Audi, Volkswagen, Seat), ktoré podporujú počítačovú diagnostiku zavedenú približne v roku 1992 až do 2010.Všetci, ktorí pracujú s autami, určite uvítajú moderný diagnostický nástroj za zaujímavú cenu. Jednoducho pripojíte vozidlo, a na prehľadnom displeji urobí diagnostiku. Prípadne zobrazí hlásenie o chybovom kóde, ktorého popis je v českom jazyku. Chybové hlásenie je možné mazať vrátane resetu servisných intervalov. Podporované sú všetky vozidlá koncernu VW (Škoda, Audi, Volkswagen, Seat), ktoré podporujú počítačovú diagnostiku zavedenú približne v... (alza.sk)

Podobné produkty ako TORRIA V302 V-checker profi diagnostika VW group (102) , Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)

Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0)
Detail

Elektronická kniha - autor Alexandra Archalousová, 208 stran Stanovení ošetřovatelských diagnóz sestrou vychází z identifikace potřeb nemocného a z pojmenování problémů, které nemoc přináší a na jejichž řešení se sestra podílí ošetřovatelskou péčí. Detaily knihy: Autor: Alexandra Archalousová Rok vydání: 2015 ISBN: 978-80-247-5538-0 Počet stran: 208 (alza.sk)

Podobné produkty ako Ošetřovatelská diagnostika v práci sestry (978-80-247-5538-0) , Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, Alena Večeřová-Procházková, 648 stran Nejnovější odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům a všem pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, syndromologii a nozologii duševních poruch. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-4826-9) , Sixtol diagnostika elm 327 usb + touchscan sk (00446)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)

Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)
Detail

E-kniha - autor Jana Chmelová, Valér Džupa, Tomáš Pavelka, Václav Báča , Jan Vavrečka, 117 stran Monografie přináší soubor recentních poznatků mapující diagnostické možnosti současné traumatologie, a to v problematice tak závažné, jako jsou poranění pánve. V knize jsou didakticky přehledně a skvěle obrazově dokumentovaným způsobem popsány základní diagnostické možnosti a jednotlivé kroky, zobrazovací metody pro diagnostiku poranění skeletu, cévního systému i močových cest. Jsou popsány různé klasifikační systémy poranění pánve a ty pak porovnány mezi sebou. Pozornost je věnována i poraněním acetabula v rámci poranění pánve. Významným počinem autorů je i skutečnost, že zobrazené klinické případy jsou ukázány nejen v pohledu diagnostických procesů, ale i po definitivním traumatologickém ošetření. Proto... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika zlomenin pánve a acetabula (978-80-749-2005-9)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)
Detail

E-kniha - autor Jan Lebl, Jiří Bronský, at al, 120 stran Publikace je stručným přehledem základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou. Příručka chce pomoci lékaři prvního kontaktu v řešení problému dětského pacienta a přispět ke zvýšení kompetence, ale i profesního uspokojení praktického dětského lékaře. (alza.sk)

Podobné produkty ako Malá diferenciální diagnostika v pediatrii (978-80-726-2939-8)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)

Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Tonko Mardešić, kolektiv a, 96 stran V červenci roku 2013 jsme si připomněli 35 let od narození Lousie Brownové — prvního dítěte po oplození vajíčka v laboratorních podmínkách a následném přenosu embrya zpět do dělohy. Tato publikace je dokladem, jakým mimořádným rozvojem reprodukční medicína a asistovaná reprodukce během této relativně krátké doby prošla a kam se posunula. Uvádí současné znalosti o vlivu pokročilého reprodukčního věku na plodnost a úspěšnost léčby, současné diagnostické a terapeutické možnosti u žen s poruchou ovulace, význam endoskopie (hysteroskopie, laparoskopie) v diagnostice a léčbě párů s poruchou plodnosti, možnosti asistované reprodukce u jednotlivých příčin poruch plodnosti a význam a možnosti reprodukční genetiky jako nedílné součásti moderní asistované reprodukce. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a léčba poruch plodnosti (978-80-247-4458-2)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)

Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)
Detail

Elektronická kniha - autor Karel Dušek, 632 stran, česky Odborná publikace týkající se diagnostiky a terapie duševních poruch předkládá lékařům, klinickým psychologům, pracovníkům zabývajícím se problematikou duševních poruch dokonalý přehled o diagnostickém procesu, symptomatice, o syndromologii a nozologii duševních poruch. V části o terapii kniha nabízí seznámení se správným psychologickým přístupem k pacientovi, informuje o psychofarmakoterapii, šokové terapii, rehabilitaci atp. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a terapie duševních poruch (978-80-247-1620-6)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)

Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)
Detail

Elektronická kniha - autor kolektiv a, 208 stran, česky Kniha reaguje na překotné změny v diagnostice a screeningu karcinomu prsu v České republice i celé Evropě v posledních deseti letech. Autoři z různých oborů zpracovali řadu témat stručným a přehledným způsobem. Součástí publikace jsou kapitoly věnované epidemiologii, screeningu a diagnostice v praxi, výsledkům screeningu u nás, histopatologii, dědičnosti, rizikovým faktorům, vlivu hormonů, vyšetřovacím metodám a intervencím a nádorovým markerům. Zařazeny jsou také kapitoly pojednávající o diferenciální diagnostice karcinomu prsu u mladých žen, těhotných a kojících, pacientek s prsními implantáty a u mužů. Závěrečné části se věnují hrazené a nehrazené péči, dávají příklady vyšetřovacích algoritmů a rozebírají chyby v komunikaci mezi zdravotníky a pacienty. Kniha je přínosná jak pro lékaře řady oborů (gynekology, praktické lékaře, chirurgy, radiology), tak pro radiologické asistentky a všeobecné sestry.... (alza.sk)

Podobné produkty ako Screening a diagnostika karcinomu prsu (978-80-271-1239-5)

Zátěžová vesta HMS KTO05

Zátěžová vesta HMS KTO05
Detail

Zátěžová vesta HMS KTO05 je ideálním nástrojem pro trénink s vlastní vahou. Vesta po nasazení a zapnutí přiléhá k tělu a tak dokáže rovnoměrně zvýšit zátěž při trénku většiny cviků od přítahů na hrazdě, přes kliky až po běh. Vesta je vyrobena z neoprenu, který je velice pohodlný na omak a také je vodoodpudivý. Jako zátěž je použit písek, vesta tedy má pevnou hmotnost a nejde ji upravovat. Parametry: Materiál: neopren, písek Obvod hrudníku: až 116 cm Zátěž: písek, 5 kg Upozornění: Není určeno ke komerčnímu využití Záruka 24 měsíců (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová vesta HMS KTO05

Zátěžová vesta HMS KTO08

Zátěžová vesta HMS KTO08
Detail

Zátěžová vesta HMS KTO08 je ideálním nástrojem pro trénink s vlastní vahou. Vesta po nasazení a zapnutí přiléhá k tělu a tak dokáže rovnoměrně zvýšit zátěž při trénku většiny cviků od přítahů na hrazdě, přes kliky až po běh. Vesta je vyrobena z neoprenu, který je velice pohodlný na omak a také je vodoodpudivý. Jako zátěž je použit písek, vesta tedy má pevnou hmotnost a nejde ji upravovat. Parametry: Materiál: neopren, písek Obvod hrudníku: až 116 cm Zátěž: písek, 8 kg Upozornění: Není určeno ke komerčnímu využití Záruka 24 měsíců (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová vesta HMS KTO08

Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)

Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)
Detail

Elektronická kniha - autor Jan Gruber, Hana Kyrianová, Alexandra Fonville, 200 stran Naučte se orientovat v lidských vlastnostech a dovednostech! Pro manažery nebo zaměstnance oddělení lidských zdrojů je klíčové umět posoudit schopnosti spoluupracovníků, odhadnout, jakým způsobem přemýšlejí a pracují. Musí znát jejich pracovní výkonnost, motivaci a schopnost plánovat, i to, zda dokážou přesvědčit a motivovat ostatní. (alza.sk)

Podobné produkty ako Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů (978-80-247-5263-1)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)

Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)
Detail

Elektronická kniha - autor Jiří Plamínek, 184 stran Uznávaný autor a poradce ve své nové knize vysvětluje dva procesy, které by lídři a manažeři firem a organizací měli bez zaváhání zvládat. Jde o diagnostiku stavu firem a organizací a výběr cílů a metod pro odstraňování zjištěných potíží a využívání skrytého potenciálu. (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika a vitalizace firem a organizací (978-80-247-5323-2)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)
Detail

Elektronická kniha - autor Dagmar Mastiliaková, 192 stran Kniha pro studenty ošetřovatelství a sestry z ošetřovatelské praxe se zaměřuje na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví a ošetřovatelské diagnostiky), a zvyšuje tak jejich odborné kompetence pro praxi. (alza.sk)

Podobné produkty ako Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika (978-80-247-5376-8)

Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl (978-80-266-1804-1)

Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl (978-80-266-1804-1)
Detail

Elektronická kniha - ze série Diagnostika dítěte předškolního věku, autor Jiřina Bednářová, 184 stran, česky Publikace Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl navazuje na stejnojmenné dílo, Diagnostika dítěte předškolního věku, doplňuje ho a podrobněji rozpracovává některá témata. Přináší množství aktuálních informací, které se pedagogické diagnostiky dětí v předškolním věku v současné době dotýkají. Autorky v knize reagují na nejčastější otázky, s nimiž se ve svojí odborné praxi setkávají, například: „Jak často mám diagnostiku dělat? Jak ji mám provádět? Používám správné přístupy?“ A formou odpovědí na tyto dotazy přináší hlubší vhled do problematiky, kterou mnohdy nemají učitelky mateřských škol zcela ujasněnu. Teoretické základy jsou východiskem pro úspěšnou diagnostiku i intervenci Pro čtenáře je velmi přínosné propojení praktických otázek a odpovědí s širšími teoretickými souvislostmi. V praxi se totiž... (alza.sk)

Podobné produkty ako Diagnostika dítěte předškolního věku, 2. díl (978-80-266-1804-1)

Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO30

Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO30
Detail

Zátěžová vesta HMS Premium KTO30 je ideálním nástrojem pro trénink s vlastní vahou. Vesta po nasazení a zapnutí přiléhá k tělu a tak dokáže rovnoměrně zvýšit zátěž při trénku většiny cviků od přítahů na hrazdě, přes kliky až po běh. Vesta je vyrobena z Codury, jde o vysoce odolnou a pohodlnou, polyamidovou tkaninu, která je odolná na roztržení a navíc je vodoodpudivá. Na vestě je umístěno 30 kapes a v každé se nachází pogumovaná, ocelová cihlička o hmotnosti 1 kilogram (+- 20 gramů). Každá řada kapsiček je opatřena překryvem se suchým zipem, který zamezuje vypadnutí závaží. Samotnou hmotnost KTO30 lze tedy velice snadno a přesně upravit v rozsahu od 1 do 30-ti kilogramů. Parametry: Materiál: extrémně odolná Codura, ocel, guma Rozměry: 104 x 37 cm Zátěž: ocelové cihličky počet: 30 kusů rozměr: 9,5 x 5 x 3 cm hmotnost: 1 kg +- 20 g Upozornění: Není určeno ke komerčnímu využití Záruka 24 měsíců (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO30

Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO16

Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO16
Detail

Zátěžová vesta HMS Premium KTO16 je ideálním nástrojem pro trénink s vlastní vahou. Vesta po nasazení a zapnutí přiléhá k tělu a tak dokáže rovnoměrně zvýšit zátěž při trénku většiny cviků od přítahů na hrazdě, přes kliky až po běh. Vesta je vyrobena z polyesteru 1000D, jde o vysoce odolnou a pohodlnou, polyamidovou tkaninu, která je odolná na roztržení a navíc je vodoodpudivá. Na vestě je umístěno 16 kapes a v každé se nachází pogumovaná, ocelová cihlička o hmotnosti 1 kilogram (+- 20 gramů). Každá řada kapsiček je opatřena překryvem se suchým zipem, který zamezuje vypadnutí závaží. Samotnou hmotnost KTO16 lze tedy velice snadno a přesně upravit v rozsahu od 1 do 16-ti kilogramů. Parametry: Materiál: extrémně odolná Codura, ocel, guma Rozměry: 81 x 34 cm Zátěž: ocelové cihličky počet: 16 kusů rozměr: 9,5 x 5 x 3 cm hmotnost: 1 kg +- 20 g Upozornění: Není určeno ke komerčnímu využití Záruka 24 měsíců (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová vesta HMS PREMIUM KTO16

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 5 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 5 kg
Detail

Zátěžová vesta Beast je skvělou pomůckou pro fitness trénink i další individuální a kolektivní sporty. Vybrat si můžete ze čtyř hmotnostních variant. Jednotlivé hmotnosti vest můžete snadno regulovat a to díky odnímatelnému závaží v kapsách. V každé vestě najdete celkem 10 pytlíčků o stejné hmotnosti. Šest na přední straně a čtyři na zadní. Snadno tak ovlivníte i tempo tréninku. Ať cvičíte klasicky v posilovně, venku na workoutovém hřišti nebo v pohodlí domova, tato vesta vám určitě zpestří váš trénink. Před cvičením vestu jednoduše oblečete přes hlavu a můžete začít. Kolem vesty je praktický pás s přezkou, kterým vestu stáhnete na ideální velikost dle potřeby. Zátěžová vesta 5 kg (samotná vesta 1,5 kg + 0.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 10 kg (samotná vesta 1.5 kg + 0.850 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 15 kg (samotná vesta 1.5 kg + 1.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 20 kg (samotná vesta 1.85 kg + 1.850 kg závaží x 10 ks)Parametry: Země původu: Indie Celní sazebník: 95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Beast zátěžová vesta Hmotnost: 5 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg
Detail

Zátěžová vesta Beast je skvělou pomůckou pro fitness trénink i další individuální a kolektivní sporty. Vybrat si můžete ze čtyř hmotnostních variant. Jednotlivé hmotnosti vest můžete snadno regulovat a to díky odnímatelnému závaží v kapsách. V každé vestě najdete celkem 10 pytlíčků o stejné hmotnosti. Šest na přední straně a čtyři na zadní. Snadno tak ovlivníte i tempo tréninku. Ať cvičíte klasicky v posilovně, venku na workoutovém hřišti nebo v pohodlí domova, tato vesta vám určitě zpestří váš trénink. Před cvičením vestu jednoduše oblečete přes hlavu a můžete začít. Kolem vesty je praktický pás s přezkou, kterým vestu stáhnete na ideální velikost dle potřeby. Zátěžová vesta 5 kg (samotná vesta 1,5 kg + 0.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 10 kg (samotná vesta 1.5 kg + 0.850 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 15 kg (samotná vesta 1.5 kg + 1.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 20 kg (samotná vesta 1.85 kg + 1.850 kg závaží x 10 ks)Parametry: Země původu: Indie Celní sazebník: 95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Beast zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 15 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 15 kg
Detail

Zátěžová vesta Beast je skvělou pomůckou pro fitness trénink i další individuální a kolektivní sporty. Vybrat si můžete ze čtyř hmotnostních variant. Jednotlivé hmotnosti vest můžete snadno regulovat a to díky odnímatelnému závaží v kapsách. V každé vestě najdete celkem 10 pytlíčků o stejné hmotnosti. Šest na přední straně a čtyři na zadní. Snadno tak ovlivníte i tempo tréninku. Ať cvičíte klasicky v posilovně, venku na workoutovém hřišti nebo v pohodlí domova, tato vesta vám určitě zpestří váš trénink. Před cvičením vestu jednoduše oblečete přes hlavu a můžete začít. Kolem vesty je praktický pás s přezkou, kterým vestu stáhnete na ideální velikost dle potřeby. Zátěžová vesta 5 kg (samotná vesta 1,5 kg + 0.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 10 kg (samotná vesta 1.5 kg + 0.850 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 15 kg (samotná vesta 1.5 kg + 1.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 20 kg (samotná vesta 1.85 kg + 1.850 kg závaží x 10 ks)Parametry: Země původu: Indie Celní sazebník: 95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Beast zátěžová vesta Hmotnost: 15 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg

Beast zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg
Detail

Zátěžová vesta Beast je skvělou pomůckou pro fitness trénink i další individuální a kolektivní sporty. Vybrat si můžete ze čtyř hmotnostních variant. Jednotlivé hmotnosti vest můžete snadno regulovat a to díky odnímatelnému závaží v kapsách. V každé vestě najdete celkem 10 pytlíčků o stejné hmotnosti. Šest na přední straně a čtyři na zadní. Snadno tak ovlivníte i tempo tréninku. Ať cvičíte klasicky v posilovně, venku na workoutovém hřišti nebo v pohodlí domova, tato vesta vám určitě zpestří váš trénink. Před cvičením vestu jednoduše oblečete přes hlavu a můžete začít. Kolem vesty je praktický pás s přezkou, kterým vestu stáhnete na ideální velikost dle potřeby. Zátěžová vesta 5 kg (samotná vesta 1,5 kg + 0.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 10 kg (samotná vesta 1.5 kg + 0.850 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 15 kg (samotná vesta 1.5 kg + 1.350 kg závaží x 10 ks) Zátěžová vesta 20 kg (samotná vesta 1.85 kg + 1.850 kg závaží x 10 ks)Parametry: Země původu: Indie Celní sazebník: 95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako Beast zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg

LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg

LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg
Detail

Zátěžová vesta je nepostradatelnou pomůckou ke zvýšení síly, vytrvalosti a podílu svalů lidského těla při všech variantách silového tréninku. Zátěžové vesta, ale není určená jen pro sportovce, lze jí použít i při pohybu zaměřeného na odbourávání tělesného tuku. A co je nejdůležitější, vše bez ohrožení biomechaniky. Prémiová zátěžová vesta Livepro LP8091 je vyrobená z mimořádně pevné a oděru odolné nylonové tkaniny, s dvojitým vnitřním šitím a s vyztuženými a extra polstrovanými rameny. O zátěž vesty se starají rovnoměrně rozmístěné sáčky s pískem, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení těla a vesta dobře seděla i při maximální zátěži (10 nebo 20 kg) a nejnamáhavějších aktivitách. Jednoduchým vyjmutím, nebo doplněním jednotlivých sáčků, si můžete upravit celkovou hmotnost tak, aby přesně odpovídala potřebám Vašeho tréninku. Upínací systém vesty tvoří dvojitý široký pás se suchým zipem. Zátěžová vesta Livepro LP8091 je na prsou i zádech vybavená reflexními pruhy a vybrat si jí můžete v hmotnostech 10 kg a 20 kg.Parametry:Země původu:ČínaCelní sazebník:95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 20 kg

LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg

LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg
Detail

Zátěžová vesta je nepostradatelnou pomůckou ke zvýšení síly, vytrvalosti a podílu svalů lidského těla při všech variantách silového tréninku. Zátěžové vesta, ale není určená jen pro sportovce, lze jí použít i při pohybu zaměřeného na odbourávání tělesného tuku. A co je nejdůležitější, vše bez ohrožení biomechaniky. Prémiová zátěžová vesta Livepro LP8091 je vyrobená z mimořádně pevné a oděru odolné nylonové tkaniny, s dvojitým vnitřním šitím a s vyztuženými a extra polstrovanými rameny. O zátěž vesty se starají rovnoměrně rozmístěné sáčky s pískem, aby nedocházelo k jednostrannému zatížení těla a vesta dobře seděla i při maximální zátěži (10 nebo 20 kg) a nejnamáhavějších aktivitách. Jednoduchým vyjmutím, nebo doplněním jednotlivých sáčků, si můžete upravit celkovou hmotnost tak, aby přesně odpovídala potřebám Vašeho tréninku. Upínací systém vesty tvoří dvojitý široký pás se suchým zipem. Zátěžová vesta Livepro LP8091 je na prsou i zádech vybavená reflexními pruhy a vybrat si jí můžete v hmotnostech 10 kg a 20 kg.Parametry:Země původu:ČínaCelní sazebník:95069190 (efitness.sk)

Podobné produkty ako LP8091 zátěžová vesta Hmotnost: 10 kg

Zátěžová vesta LivePro LP8194 Plate - 10 kg

Zátěžová vesta LivePro LP8194 Plate - 10 kg
Detail

Zátěžová vesta LivePro Plate - 10 kgZátěžová vest LivePro je praktický posilovací doplněk. Vesta je vyrobena z kombinace odolné tkaniny a tvrzeného FOAM materiálu. Zátěž tvoří dva - přední a zadní - 5kg balistické pláty. Tato zátěž je vyjímatelná a dá se tak výsledná hmotnost regulovat. Vesta je navržena tak, aby poskytla uživateli větší volnost pohybu s lehkým pocitem a optimální prodyšností. Pohodlí zajišťují široké nárameníky a možnost nastavení velikosti suchým zipem. Navlékání přes hlavu usnadňuje oblékání a svlékání vesty. Vesta efektivně napomáhá s odvětráváním vyšší teploty při cvičení a zmírňuje pocení pod vestou. Na vestě najdete také odjímatelný pás na suchý zip. Tato vesta najde uplatnění při běhu, cvičení s vlastní hmotností a dalších disciplínách. Používáním zátěžové vesty se přirozeně zvyšuje dynamika, síla, vytrvalost i aerobní kapacita.Technický popis:- Výrobce: LivePro- Barva: černá- Rozměry: 53x32 cm- Zátěž: 2x5 kg- Odolná zátěžová vesta z pevného materiálu- Používání přirozeně zvyšuje dynamiku, sílu, vytrvalost a aerobní kapacitu- Vhodné pro běh, cvičení s vlastní vahou a další - Hmotnost regulovatelná- Odjímatelný a nastavitelný pas na suchý zip- Výškově neomezeno- Odolné vůči potu (efitness.sk)

Podobné produkty ako Zátěžová vesta LivePro LP8194 Plate - 10 kg
Zátěžová funkční diagnostika ve sportu (9788024633916), Masáž a regenerace ve sportu (9788024646732), Masáž a regenerace ve sportu (9788024631035), Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi (978-80-210-9431-4), Flow ve sportu (978-80-271-1392-7), Rozcvičení ve sportu (978-80-247-4525-1), Rizikové chování ve sportu dětí a mládeže (9788024640488), Projektový management ve sportu (978-80-210-7995-3), Relaxační techniky ve sportu (978-80-247-3646-4), Regenerace a výživa ve sportu (978-80-210-9725-4), Odborné a pedagogické praxe ve sportu a tělesné výchově (9788024627960), Vrhání nožů ve sportu a sebeobraně (999-00-031-8857-1), Pedagogické praxe v tělesné výchově a odborné praxe ve sportu (9788024650616), Motivace dětí a mládeže ve sportu (978-80-210-9355-3), Úrazy ve sportu a jak jim předcházet (978-80-271-0757-5), Pedagogika sportu (9788024640150), Funkční anatomie (978-80-247-3240-4), Somatizace a funkční poruchy (80-247-1473-6), Přirozený funkční trénink (978-80-247-4438-4), Funkční poruchy kloubů končetin (978-80-271-2096-3), Definice sportu (978-80-88443-64-3), Dějiny sportu (978-80-210-5458-5), Laboratorní diagnostika (978-80-749-2062-2), Diagnostika a léčba nejčastějších osteoporotických zlomenin (9788024635354), Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi (9788024629223), Diagnostika retinovaných zubů (80-247-1269-5), FRISTOM FT-120 T LED, 12 - 36V, 4 funkční, (2FFT120T), Sociologické problémy sportu (978-80-247-2562-8), Diagnostika poruch polykání (978-80-271-0158-0), SIXTOL Diagnostika ELM 327 USB + TouchScan SK (00446)